НАЈАВА ЗА ЧЕТВРТАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЖЕНИТЕ НА НСДП

1 ноември, 2023

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство