МОЖЕМЕ – Струмица ќе стане регионален здравствен центар на југоистокот

5 јули, 2020

Струмица со својата местоположба природно е да биде центар на југоистокот која ќе има силен капацитет да ги им обезбеди услуги не само на струмичани туку и на граѓаните пошироко во регионот. Со отварањето на новата современа болница таа ќе стане и регионален здравствен центар.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство