МОЖЕМЕ – Стабилниот економски раст во сите сектори

6 јули, 2020

Стабилниот економски раст во сите сектори, новите 60.000 работни места, највисокиот раст на платите и пензиите ни потврдија дека сме на прав пат. Ќе формираме фонд за стипендирање на млади луѓе за потребите на занаетчиството. Воведуваме практична настава во средните стручни училишта, која учениците задолжително ќе ја спроведуваат во реалниот сектор.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство