МОЖЕМЕ – Го вративме достоинството на социјалните работници

8 јули, 2020
Нема реформа без реформатори. Од самиот почеток започнавме со подигнување на мотивацијата, желбата и ефективноста во работата, како и почитување и вреднување на трудот на вработените кои работат во системот на социјалната заштита. Покажавме и докажавме дека може поинаку. Го вративме достоинството на социјалните работници и на останатите даватели на услуги во социјалниот сектор, ги зголемивме платите за 27% или 4.585 денари во просек по вработен и создадовме можност за кариерно унапредување на секој вработен.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство