МИСОВСКИ ВО ДЕЛЧЕВО, РАЗЛОВЦИ, ТРАБОТИВИШТЕ И ВИРЧЕ

8 април, 2014

Мисовски денеска во посета на село Разловци, село Тработивиште, село Вирче и Делчево

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство