МИЛКОВСКИ: ЗА ЕДНА ГОДИНА ВЛАДЕЕЊЕ НА СЛОБОДАРСКИТЕ ГРАЃАНИ ВО РАНКОВЦЕ ИЗГРАДЕНА Е СЛЕДНАТА ПАТНА И ВОДОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА!

10 април, 2014

Домаќинското работење во општина Ранковце вродува со резултати кои се гледаат преку изградената патна и водоводна инфраструктура во првата година од владеењето на НСДП и СДСМ, изјавува советникот во општина Ранковце од НСДП, Мики Милковски

miki sovetnik

Асфалтирани уличките во центарот на Ранковце над амбулантата и школото 850м;

Асфалтиран пат во маала Давидовци, село Отошница 1000м;

Асфалтиран пат во село Гиновци кај „МИ-ВА ГРАДБА“ 450м;

Асфалтиран дел од пат, поврзување село Гиновци-село Милутинце 1100м;

Асфалтиран пат во село Петралица кај ТРАФОСТАНИЦАТА 400м;

Асфалтиран дел од пат, поврзување населба Петралица-црква „Св.Ѓорѓија“ 700м;

Асфаалтиран пат (во тек е асфалтирањето) во село Псача, Ѓоринска Мала 800м;

Тампониран пат старо школо-Дамјанско маало-ново школо во село Псача 2500м;

Нов водовод во Недељково мааало 800м;

Нов водовод во маало Бабунци во село Опила 450м;

Прочистување на пат во село Гулинци 5000 метри;

Прочистување на патови во село Отошница 2500м;

Прочистување на пат во село Герман, Средно маало и Криврт 9000м;

Прочистување на вади за наводнување во село Псача, Петралица и Гиновци 4000м.

Може нешто сум испуштил, ама и ова е доволно!
Е заради вакво домаќинско работење и вложување на секој народен денар во вакви зафати граѓаните на Ранковце прават разлика, што е чесно и одговорно владеење, а што е апашко-профитерско!
Градоначалникот Момчило Алексовски и советниците од СДСМ и НСДП, и покрај сите притисоци и уцени, ќе се борат со поголем мотив и посветеност за развојот на оваа мала општина.

НА 13-ТИ АПРИЛ РАНКОВЦЕ УШТЕ ЕДНАШ ЌЕ ГО КАЗНУВА РАСИПОКУЌНИШТВОТО И КРИМИНАЛОТ!
РАНКОВЦЕ ЌЕ ГЛАСА ЗА ПРОМЕНИ, ЗА НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НОВИ ПРАТЕНИЦИ И НОВА ВЛАДА!

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство