ИВАН ТРАЈКОВСКИ ОД НСДМ УЧЕСНИК НА ДЕБАТА НА ТЕМА: „ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА ПРОТИВ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА И КРИМИНАЛ ОД ОМРАЗА“ ОРГАНИЗИРАНА ОД OSSCE MISSION TO SKOPJE

2 април, 2024

Иван Трајковски од НСДМ-Нова социјалдемократска младина учествуваше на дeбата на тема: ,,Подигнување на свеста против говорот на омраза и криминал од омраза” настан организиран од OSCE Mission to Skopje.


Борба против дискриминација преку подигнување на свеста и зајакнување на капацитетот на младинските ограноци на политичките партии, посебно во изборни времиња.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство