ИДНИНАТА ИМА ПРЕДНОСТ! ИЗБОРЕН ПЛАКАТ ЗА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2011 ГОДИНА

10 мај, 2011

NSDP NSDP01_A NSDP2 NSDP03_A

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство