ГРОЗДАНОВСКА, ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД НА ДИСКУСИЈА ЗА РАБОТАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

2 декември, 2023

Дискусија на Милена Гроздановска, член на Советот на општина Охрид и претседателка на НСДП Охрид во врска со работата на локалните јавни претпријатија.

🎥Дискусијата може да ја видите на следниот линк/видео од 9мин 15 сек до 11м и 15 сек:

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство