ГОВОР НА СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ, ГОЛЕМ ГРАЃАНСКИ СОБИР НА ПЛОШТАД „ПЕЛА“

6 април, 2014

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство