ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА НСДП МИКИ МИЛКОВСКИ ЗАЕДНО СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОО НСДП КРИВА ПАЛАНКА ПОДАРИЈА ЦВЕЌИЊА ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА “8 МАРТ”

11 март, 2024

ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА НСДП МИКИ МИЛКОВСКИ ЗАЕДНО СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОО НСДП КРИВА ПАЛАНКА ПОДАРИЈА ЦВЕЌИЊА ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА “8 МАРТ”

 

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство