ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА НСДП МИКИ МИЛКОВСКИ ЗАЕДНО СО ОРГАНИЗАЦИСКИОТ СЕКРЕТАР ДР.ВЕНЦО ВУИНОВ ВО ВИНИЦА ПОДАРИЈА ЦВЕЌИЊА ПО ПОВОД МЕЃИНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА “8 МАРТ”

11 март, 2024

ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА НСДП МИКИ МИЛКОВСКИ ЗАЕДНО СО ОРГАНИЗАЦИСКИОТ СЕКРЕТАР ДР.ВЕНЦО ВУИНОВ ВО ВИНИЦА ПОДАРИЈА ЦВЕЌИЊА ПО ПОВОД МЕЃИНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА “8 МАРТ”!

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство