ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА НСДП МИКИ МИЛКОВСКИ ЗАЕДНО СО ОЛИВЕР ДОСЕВСКИ И ВАНЧО ЈАКИМОВ ПОДАРИЈА ЦВЕЌИЊА ВО КОЧАНИ ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА “8 МАРТ”

11 март, 2024

ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА НСДП МИКИ МИЛКОВСКИ ЗАЕДНО СО ОЛИВЕР ДОСЕВСКИ И ВАНЧО ЈАКИМОВ ПОДАРИЈА ЦВЕЌИЊА ВО КОЧАНИ ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА “8 МАРТ”

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство