ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР МИКИ МИЛКОВСКИ СО СОВЕТНИЧКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП ОД НСДП ДАНИЕЛА СЛАВУЈЕВИЌ ПОДАРИЈА ЦВЕЌИЊА ПО ПОВОД “8 МАРТ” ВО ШТИП

11 март, 2024

ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР МИКИ МИЛКОВСКИ СО СОВЕТНИЧКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП ОД НСДП ДАНИЕЛА СЛАВУЈЕВИЌ ПОДАРИЈА ЦВЕЌИЊА ПО ПОВОД “8 МАРТ” ВО ШТИП!

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство