„ФРАНЦУСКИОТ ПРЕДЛОГ“ ПРЕВЕДЕН НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ОРИГИНАЛ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство