ФОТОГАЛЕРИЈА: ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАСАИЛИЦА ВО БИТОЛА

14 јануари, 2024

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство