ФОТОГАЛЕРИЈА: АКТИВНОСТИ ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ВО ТЕТОВО

18 август, 2022

(ФОТО) Активности на претседателот, потпретседателите, генералниот секретар, другите секретари, членови на извршниот одбор и кандидатот за член на Советот на општина Тетово

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство