ФОТОГАЛЕРИЈА : 8 МАРТ – БИТОЛА

11 март, 2024

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство