ФОТОГАЛЕРИЈА: СРЕДБА НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НСДП ОД ИЕ.5 ВО БИТОЛА

18 март, 2016

Средба на општинските организации на НСДП од ИЕ.5 во Битола

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство