ФОТОГАЛЕРИЈА: ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА НСДП-КУМАНОВО

1 декември, 2019

Фотогалерија од Изборната конференцјија на НСДП-Куманово

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство