(ФОТОГАЛЕРИЈА) ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЛОКАЛНИОТ КЛУБ НА НСДМ-ПРИЛЕП

6 декември, 2015

Фотогалерија од Изборната конференција на Локалниот клуб на НСДМ во Прилеп

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство