Честит 9ти Мај! Ден на Европа. Ден на победата над фашизмот.

9 мај, 2019

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство