БРОШУРИ-ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2011 ГОДИНА

16 мај, 2011

Energetika I trudot e kapital Vrabotuvanje Zemjodelstvo

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство