БЛАГОЈЧЕ КОТЕСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НСДП-БИТОЛА (МАРТ 2014)

17 март, 2014

blagojce 4 blagojce 5 blagojce 6 blagojce 7 blagojce 8 blagojce 9 blagojce 3 blagojce 2 blagojce 1

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство