Мираковска: Младите заслужуваат зелена иднина

10 јули, 2020

✅Правото на здрава животна средина е фундаментално граѓанско право.

✅Нема економија без одржливост и нема здравје без чиста животна средина.

♻️Ова ќе ни биде најголемиот предизвик на новиот мандат: чиста, здрава и добро зачувана животна средина како поддршка на одржлива економија и општество, во кое живеат задоволни граѓани.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство