НСДП: Квалитетно образование и задоволни просветни работници

2 јули, 2020

Интегрален транскрипт од изјавата на портпаралот на Централниот изборен штаб на НСДП, Владимир Трајкоски:

За Нова социјалдемократска партија образованието е од стратешко значење за развојот на македонското општество, има национален интерес за државата и затоа мора да биде над сите политички и идеолошки поделби.

Се залагаме за  еднаков пристап до образованието, а со тоа и до еднакви шанси без оглед на социјалната положба. Еден од предусловите за реализирање на оваа цел е основното образование да биде целосно бесплатно, односно родителите да бидат ослободени од плаќање за оброци, екскурзии, училишен превоз.

Од просветниот работник ќе се очекува квалитет кој постојано ќе се следи и поттикнува со постојани доусовршувања, а НСДП како дел од коалицијата МОЖЕМЕ ќе се залага за подобрување на неговиот материјален и општествен статус.

Сметаме дека школувањето треба да започне со навршени седум години, да нема испити или полагања до 13 годишна возраст.

Посакуваниот врвен квалитет на основното и средното образование е тесно врзан и условен со високо-образовните институции, па затоа ќе се залагаме за врвен квалитет на академскиот кадар, заострување на критериумите за избор на универзитетските професори, соодветна селекција на студенти при запишување на педагошките факултети.

Подеднакво важен столб за општеството и неговиот развој, кој истовремено треба да претставува  и инструмент против се поприсутниот примитивизам е културата.

НСДП се залага за нов закон со проширена листа на објекти за заштита и конзервација, како и прецизно утврдени услови, функции и надлежности на државните институции, независно дали се работи за материјално или нематеријално културно наследство. Сметаме дека треба максимално да ги користиме можностите кои ни ги пружаат УНЕСКО, ИПАРД, Иницијативата „17 +1“.

Потребата за поголема афирмација на нашата култура, треба да биде потпомогната со проширување на мрежата на културни институции во земјава, како што е на пример отворање на музеј и библиотека во секое поголемо населено место, со формирање нови културно-информативни центри во странство, како и со ангажман на културните аташеа во дипломатско-конзуларните претставништва во соседството и светските метрополи.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство