Контакт

НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈАnsdp-logo

ул.,,Вељко Влаховиќ” бр.4, зграда 2, влез 1, стан 6
Скопје, Р.Македонија
тел: 02 3238 775, факс: 02 3290 465
e-mail: nsdp@nsdp.org.mk
web: www.nsdp.org.mk

Име и презиме *

Емаил *

Наслов

Вашата порака