Соња Мираковска

Mirakovska-Sonja

Член на НСДП. Родена на 12.9.1963 во Берово. Македонка. Дипломиран правник, Правен факултет, УКИМ.

Моментално заменик – координатор на Пратеничката група на СДСМ, НСДП, ЛДП и ДПТ.

Активности во Собранието мандат 2016-2020:

  • Буџетски совет, член
  • Законодавно-правна комисија, претседател
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
  • Клуб на пратенички, член на претседателство

 Е-пошта: s.mirakovska@sobranie.mk