ПРОМОЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ИЗБОРЕН ШТАБ НА НСДП ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 5️ ВО БИТОЛА

18 март, 2024

За координатор на РИШ за ИЕ.5 назначен е потпретседателот на НСДП од Битола, Драги Крстев.

На промоцијата присуствуваа претседателот НСДП,Горан Мисовски, генералниот секретар и шеф на ЦИШ, Мики Милковски, заменикот шеф на ЦИШ, Зоран Ѓорѓијев, потпретседателот и шеф на РИШ за ИЕ.5, Драги Крстев, потпретседателките Соња Мираковска и Јулијана Цековска, претседателот на НСДП Битола Филип Ивановски, претседстелката на НСДП Охрид Милена Грозданоска, претседателот на НСДП Кичево, Борче Петкоски и други шефови на ОИШ.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство