ОТВОРАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИЗБОРЕН ШТАБ ЗА ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6️

18 март, 2024

ОТВОРАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИЗБОРЕН ШТАБ ЗА ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6️!

Панче Филипоски, член на Извршниот одбор на НСДП, назначен за координатор на ИЕ.6

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство