Честит 1 Мај!

1 мај, 2021

НСДП на сите граѓани на Република Северна Македонија им го честита 1 Мај- Меѓународниот ден на трудот, чие одбележување веќе втора година по ред е во сенка на пандемијата со корона вирусот.

Вонредните здравствени околности покажаа дека економските и социјалните прашања не можат да бидат оставени на маргините од националните политики, положбата и стандардот на работниците и нивните права се покажаа како ранлив сегмент кој побара мобилизација на социјалните државни механизами за нивна заштита.

Веруваме дека сите економски и социјални потешкотии кои работниците ги искусија во оваа пандемија, може да бидат дополнителен мотив за мобилизација на политичка енергија во Северна Македонија, која ќе се насочи кон посилна институционална заштита и унапредување на положбата и статусот на работникот и неговиот труд.

НСДП продолжува политички да се бори за зајакнување на социјалната држава, социјалната и економската инклузија, за унапредување на правата, стандардот и положбата на работникот, за вистинско заживување на социјалниот дијалог и синдикалното организирање.

За НСДП остануваат императиви хуманиот пристап кон работникот и вреднувањето на неговиот труд како неизоставен дел од ланецот на создавање на дополнителна економска вредност во државата.

ЧЕСТИТ 1 МАЈ!

НАШИ ПРИОРИТЕТИ

И трудот е капитал

Вработување

Енергетика

Земјоделство