• pelince cover
 • prvomajski mars
 • tito-slider
 • mk eu
 • slide1

Извршен одбор

 1. Тито Петковски, претседател
 2. Горан Мисовски, потпретседател
 3. Соња Мираковска, организациски секретар
 4. Љубомир Јосифовски, секретар за меѓународна соработка
 5. м-р Мики Милковски  
 6. м-р Кристијан Трајковски 
 7. Зорица Апостолска
 8. д-р Венцо Вуинов
 9. Петар Шапе
 10. Зоран Маневски
 11. Билјана Зефиќ