• pelince cover
  • prvomajski mars
  • tito-slider
  • mk eu
  • slide1

ИЛИНКА КОЉОЗОВА

Член на Советот на општина Кисела Вода

Година на раѓање: 18.07.1946

Образование: ВСС – Историја на уметност

Работно место: пензионер

e-mail: ilinka.koljozova@kiselavoda.gov.mk