• pelince cover
  • prvomajski mars
  • tito-slider
  • mk eu
  • slide1

М-Р МИКИ МИЛКОВСКИ

miki milkovski

Советник во Советот на општина Ранковце и заменик на градоначалникот.

Роден на 10.07.1985 година во Крива Паланка.

Македонец. Живее во село Опила.

 

ОБРАЗОВАНЕ

2000-2004, УСО,,Ѓорче Петров” Кр.Паланка, ССС-Општа гимназија

 

2004-2009, Правен факултет ,,Јустинијан први”-Скопје

Катедра по граѓанско право, Дипломиран правник.

 

2010-2013, Правен факултет ,,Јустинијан први”-Скопје

Катедра по меѓународно право и меѓународни односи,

Магистер по право, насока-меѓународно право и меѓународни односи, магистрира како еден од најдобрите студенти на генерација со просечен успех на оцени 10.00.

 

Поседува сертификати: проектно планирање, проектен циклус и

административно работење од учество на семинари на МЦМС 2005г;

 

Поседува диплома за завршена Школа за односи со јавност, НВО-Инфоцентар, 2008г;

 

Поседува сертификат за завршена Школа за јавни политики „Мајка Тереза“ – проект на Советот на Европа, 2012г.;

 

Има учествувано на повеќе обуки и семинари преку Интернационалниот Американски Институт (IRI), Националниот демократски институт (NDI), Институтот за парламентарна демократија (IPD), Westminster институт;

 

ПРОФЕСИОНАЛНО И РАБОТНО ИСКУСТВО

-Член на еколошко друштво „ФЛОРА“ од Крива Паланка, 1999г.;

-Секретар на Локален клуб на СДММ Ранковце 2004-2005г;

-Кандидат од СДСМ за советник во општина Ранковце, локални избори 2005г.

-Основач на НСДП и Член на Централниот одбор на НСДП, 2005-2014г;

-Член на Извршниот одбор на НСДП во два мандата од 2009-2014г.

-Член на НВО,,Озон-Ранковце”-Ранковце 2005-2010г.

-Член на Управен Одбор на МАПАС, Агенција за супервизија на капитално

финансирано пензиско осигорување, од февруари 2007г. до ноември 2008г.;

-Практикант во потпретседателски кабинет на Собранието на Република Македонија од 01-04-2008г. до 31-01-2010г.;

-Приправник во адвокатска канцеларија 2010г.;

-Администратор на веб-страницата на НСДП од 2009г;

-Надворешен соработник-советник во Пратеничката група на НСДП во Собранието на Република Македонија, 2010-2014г;

-На Локалните избори во март 2013 година е носител на советничката листа на Коалицијата „Сојуз за иднината“, кога е избран за член на Советот на општина Ранковце.

-Именуван е за заменик на градоначалникот на општина Ранковце, септември 2014г.

Се служи со англиски јазик. Оженет.

Контакт: miki_milkovski@yahoo.com