• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size

Нова социјалдемократска партија

Вторник
Фев
19

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (ЗСПИЈК), Нова социјалдемократска партија го овластува лицето Стојанче Манев за службено лице за посредување со информации од јавен карактер.

Директен контакт со овластеното лице може да се оствари на следниве начини:

  • тел: 02 3238 775
  • факс: 02 3290 465
  • E-mail: stojance@nsdp.org.mk
Согласно член 9 од ЗСПИЈК, листата на информации од јавен карактер е пристапна до граѓаните во просториите на НСДП во Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр.5 и на официјалната веб страница на НСДП www.nsdp.org.mk