• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size

Нова социјалдемократска партија

Среда
Фев
20
Пратеници на НСДП во Собранието на Република Македонија Испечати E-mail адреса

 

Тито Петковски

tito_2011.jpgЧлен на НСДП. Роден на 23.1.1945 година во с. Псача, Крива Паланка. Македонец. Правен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, Претседател

Комисија за уставни прашања, член

Национален совет за евроинтеграции, член
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 

Соња Мираковска   

sonja_2011.jpg

Член на НСДП. Родена на 12.9.1963 година во Берово. Македонка. Дипломирала на Правниот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:


Законодавно-правна комисија, член

Комисија за труд и социјална политика, член

Комисија за уставни прашања, заменик-член

Комисија за здравство, заменик-член

Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание  на Советот на Европа (ПС СЕ) , заменик-член
 
Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 
Координаторка на Клубот на пратенички (од 1 октомври 2011 до 31 септември 2012 година). 

 

Горан Мисовски 

goran_2011.jpg

Член на НСДП. Роден на 15.4.1965 година во Скопје. Македонец. Економист, Економски факултет, Прилеп.


Активности во Собранието:

Координатор на Пратеничката група на Нова социјалдемократска партија и Либерална партија (ПГ на НСДП и ЛП)

Комисија за финансирање и буџет, заменик-претседател

Комисија за одбрана и безбедност, член

Комисија за изборите и именувањатa, член
 
Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член 

 

Николче Ацевски

nikolce_2011.jpgЧлен на НСДП. Роден на 2.6.1969 година во Битола. Македонец. Доктор по електротехнички науки.


Активности во Собранието: 

Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-претседател
 
Комисија за економски прашања, член
 
Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 

Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член