• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Auto width resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size

Нова социјалдемократска партија

Вторник
Фев
19
Централен одбор на НСДМ Испечати E-mail адреса

 1. Александар Китаноски
 2. Александар Петковски
 3. Александра Ѓоргиевска
 4. Кристина Зашева
 5. Миливој Дубовина
 6. Александар Василевски
 7. Благоја Груев
 8. Бобан Коцевски
 9. Виолета Младеновска
 10. Габриела Станковска
 11. Горан Наков
 12. Даниел Јанаќиевски
 13. Даниел Крстовски
 14. Дарко Доганџиски
 15. Пеце Нолевски
 16. Дарко Морски
 17. Дејан Арсов
 18. Драган Танески
 19. Един Сејдовиќ
 20. Марина Зафировска
 21. Јордан Мирчевски
 22. Гордана Трајановска
 23. Кирче Долоски
 24. Кристина Трајковска
 25. Лазар Костов
 26. Ленка Калпачка
 27. Филип Ивановски
 28. Маринела Ангеловска
 29. Влатко Ристовски
 30. Марјан Трајкоски
 31. Миле Голомеов
 32. Дејан Тришоски
 33. Наум Шикоски
 34. Ненад Ристов
 35. Ненад Стојчев
 36. Ненад Трпчевски
 37. Оливер Досевски
 38. Петар Грозданоски
 39. Ратко Павловски
 40. Марјан Дамјановски
 41. Тамара Баара
 42. Марија Спасовска
 43. Анита Димишковска
 44. Трајче Димишковски
 45. Трајче Нешовски
 46. Милена Стевчевска
 47. Билјана Гурчиновска
 48. Александар Трајковски
 49. Наташа Митева