• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size

Нова социјалдемократска партија

Вторник
Фев
19
Претседател на НСДМ Испечати E-mail адреса

 

ТАМАРА БААРА

tamara_baara.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodena na 03.02.1988 vo [tip, Republika Makedonija.

Zavr{ila osnovno i sredno obrazovanie, nasoka zaben tehni~ar, vo OSMU "  Nikola [tejn" - Tetovo. Zavr{eno osnovno muzi~ko obrazovanie vo OMU  "Todor Skalovski" otsek pijano. Od 2002 godina ima u~estvuvano vo pogolem broj nevladini organizacii, pri {to be{e i lider na nevladinata organizacija -Pravata na `enata vo zaednicata  vo Tetovo.

Od 2006 godina e student na Stomatolo{ki fakultet - Skopje pri Univerzitetot "Sv.Kiril i Metodij", na koj vo 2011 diplomira kako stomatolog,  momentalno e magistrant na istiot fakultet. Ima aktivno u~estvo na poveke seminari, obuki i kongresi.

Svojot prv politi~ki anga`man go zapo~nuva vo 2005 godina kako ~len na NSDP. Vo 2006 godina be{e na listata za predlozi na pratenici.Edna od osnova~ite na lokalniot klub vo Tetovo i Potpretsedatel na Nadzorniot odbor.Delegat na osnovaweto na mladinata na NSDM na 25.03.2006 godina. Izbrana za ~len na Centralniot odbor na NSDM na Prviot Kongres.

Aktivno zboruva angliski jazik.

[контакт]